Resmi Evrak Tasarımları

Resmi evrak tasarımları hizmeti veriyoruz.
Geçmişte devletlerin parşömen kağıt üzerine yazarak ve elçiler aracılığıyla diğer devletler veya beyliklere gönderdiği resmi yazışmalar. Günümüzde kurumsal kimlik bünyesinde oluşturulan resmi evraklar ile yapılmaktadır. Bir işletme, kurum ve ya kuruluşun dış dünya ya karşı ciddiyetini ve güvenini gösteren resmi evraklar; bürokratik yazışmalarda ve alış verişlerde kullanılmaktadır.

 

Resmi evraklar; Fatura, İrsaliyeli Fatura, Kaşe, Sevk İrsaliyesi, Gider Pusulası, Tahsilat ve Tediye Makbuzu, Muhasebe Formları, Teklif Ve Sipariş Fişi, İş Takip Fişi gibi sıralanabilmektedir. Resmi evraklar da diğer tüm tasarımlar gibi Kurumsal kimlik çerçevesinde oluşturulurlar. Ait oldukları işletme, kurum veya kuruluşun logo ve amblemini, logo ve ambleme bağlı olarak oluşturulan kurumsal kimliğin renk ve çizgilerini taşırlar.

 

Bizler başta Antalya olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet veren ajansımız ile siz değerli müşterilerimizin resmi evraklarını tasarlıyoruz.