Logo ve Amblem Tasarımı

Logo ve Amblem tasarımı hizmeti veriyoruz.
Günümüzde hiç şüphesiz ki bir işletmenin, kurum ve kuruluşun kurumsallaşmasında ki olmazsa olmazı logo ve amblemdir. Logolar sözcük özelliği gösteren ismin çeşitli şekillerde yazımıyken, amblemler sözcük özelliği göstermeyen simgelerdir.

 

İnsanoğlunun dünyada var oluşundan bu yana amblemler vardır. Tarih sahnesinde insanların en küçük gruplaşmalarından, imparatorluklara kadar hepsinin kendilerini simgeleyen amblemleri vardır. Bu amblemleri taşıyan insan grupları; bu amblemleri sahiplenmiş, amblemlere kendilerini ait hissetmiş, kimi zaman anlamlar yükleyerek onları kutsallaştırmış hatta bu amblemlerin uğrunda ölümü dahi göze almışlardır. Aslına bakıldığı zaman logo ve amblemler insanoğlunun aidiyet duygusu sonucu ortaya çıkmıştır. Ülkeleri simgeleyen bayraklar bunun en büyük örneğidir.

 

21. Yüzyılın küresel dünyasında, şirketlerin devletlere göre daha fazla söz sahibi olmaları, kimi şirketlerin aylık gelirlerinin bazı ülkelerin yıllık gelirlerinden daha fazla olması ve yenidünya düzeninde oluşan şirketleşmelerde kurumsallığa önem verilmesi amblem ve logoların değerlerini bir kat daha artırmıştır. Kurumsallaşma için oluşturulan kurumsal kimliklerin oluşturulmasında en temel konu amblem ve logodur.

 

Bir işletme için tasarlanan logo ve amblem aslında o işletmenin kendisidir. Çünkü logo ve amblem tasarlanırken işletmenin faaliyet alanından; tarihsel sürecine kadar işletmeyi anlatan renkler, çizgiler ve fontlar kullanılmaktadır.

 

Bizler başta Antalya olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet veren ajansımız ile siz değerli müşterilerimizin işletmelerini tam olarak anlatan logo ve amblem tasarımlarını yapıyoruz.